L.P. IMIĘ  I NAZWISKO
1.  mgr  Katarzyna Gniadek
DYREKTOR
2. mgr  Andrzej Wojciechowski
WICEDYREKTOR