Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej
 im. Noblistów Polskich w Gościejewie

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT
1.  Szydłowska – Golon Maria chemia
2.  Julia Troczyńska edukacja przedszkolna
3.        Kupidura Sebastian technika, świetlica
4.        Chmielewska Iwona religia, biblioteka
5.        Dobrogowski Robert muzyka
6.        Gniadek Katarzyna dyrektor,  matematyka
7.        Grześkowiak Barbara EDB, zajęcia świetlicowe
8.        Jaśkowiak – Gracz Monika zajęcia świetlicowa
9.        Jędrzejewska Mariola przyroda, biologia, biblioteka
10.     Robert Spychała psycholog
11.       Kachlicka Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
12.       Kalff Dawid wf, zajęcia świetlicowa
13.       Kmak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
14.       Rzepecka Danuta j. niemiecki
15.       Łabiak Ogulgerek matematyka, informatyka
16.       Mazari Beata j. angielski
17.       Michalska Edyta matematyka
18.       Mizera Ewa edukacja przedszkolna
19.       Nowak Agnieszka wf, zajęcia świetlicowe
20.       Ortyl Beata j. polski
21.      Pijanowska Longina fizyka
22.       Nowak-Łuczak Patrycja geografia
23.      Niemier Mirosława logopedia, świetlica
24.      Szumińska-Jabłońska Damiana pedagog
25.      Wachowska Lucyna j. polski
26.      Wojciechowski Andrzej wicedyrektor, oligofrenopedagog
27.         

28.

Traczyk Leszek                                                 

Błażejewska Barbara      

historia     

plastyka, świetlica