Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Gościejewie

KLASA NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
OP Two  Dąbrowska Marta
OP Gwo  Świerkowska Joanna
I        Wiśniewska Klaudia
II        Nochowicz Anna Wiceprzewodnicząca
III        Kaczmarek Anna Skarbnik
IV        Mańkowska Agnieszka Sekretarz
V        Banasiak Joanna Przewodnicząca
VI        Fiedor – Jabłońska Monika
VII        Gołębiowski Robert
VIII        Pilarska – Kita Żaneta
    

 

Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Gościejewie: 
86895100093900207520000010