Tegoroczny Dzień Dziecka i Dzień Sportu obchodziliśmy w środę 29.05.2024r.                           W imprezie wzięły udział klasy I-VIII. Głównym celem było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Rozpoczęliśmy od wspólnej rozgrzewki przy muzyce, którą poprowadziły uczennice Alicja K. i Gabriela D. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla uczniów szereg konkurencji sportowych: strzały do bramki, slalom rowerem, rzuty do kosza, skok wzwyż,  zwinnościowy tor przeszkód, bieg na 40m, rzuty do celu, rzut piłką lekarską, bieg z rakietką i piłeczką. W przerwie śniadaniowej czekał na dzieci słodki poczęstunek, w postaci gofrów i lemoniady, przygotowany przez Radę Rodziców.  Na zakończenie odbył się wykład z Panią dietetyk Kingą Polową, która omówiła z uczniami klas. IV-VIII zasady zdrowego żywienia.