W dniach 05-07.06.2024r. grupa 42 uczniów z klas IV-VIII wraz z opiekunami  uczestniczyła 
w biwaku profilaktyczno-wychowawczym w Stanicy Agroturystycznej w Kamienicy. 
Wyjazd rozpoczęliśmy od pobytu na basenie w Aquaparku w Wągrowcu.
Następnie udaliśmy się na miejsce zakwaterowania, gdzie spędziliśmy 3 wyjątkowe dni. 
Braliśmy udział w zaplanowanych przez wychowawców interesujących zajęciach. 
W środę gościli u nas druhowie z KSRG OSP Gościejewo, którzy przeprowadzili ćwiczenia 
z pierwszej pomocy, zaprezentowali  i omówili wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego 
MAN GBA 2.5/16 529 [P]23. W czwartek wzięliśmy udział  w zajęciach profilaktycznych  z psychologiem,
który omówił zagadnienia związane z asertywnością i rodzajem uzależnień.
Poznaliśmy zasady, które należy przestrzegać, aby bezpiecznie spędzić wakacje. 
Zajęcia podsumowaliśmy wykonaniem prac plastycznych. Z radością spędziliśmy chwile przy ognisku
z rodzicami, którzy przygotowali pyszny poczęstunek. Było wspólne pieczenie kiełbasek oraz 
gry i zabawy rekreacyjne na boisku sportowym. Promowaliśmy aktywne spędzanie czasu wolnego 
poprzez udział w zajęciach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, badminton, zabawa  
w „chowanego”. Biwak przebiegał w atmosferze wzajemnej życzliwości  i humoru, co sprzyjało
integrowaniu się uczniów. Ponadto był okazją do rozwijania kreatywności i umiejętności
współdziałania oraz sprzyjał trwałemu przyswajaniu wiedzy. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie  i chęć współpracy oraz przyjazną atmosferę, w szczególności: 
strażakom z KSRG OSP Gościejewo na czele z Panią Anną Nochowicz, 
przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joannie Banasiak oraz rodzicom uczniów z klas IV-VIII.
Wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie osobom serdecznie dziękujemy.