Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
 

Godziny dostępności nauczycieli w Szkole                                                                                   Pobierz


Deklaracja rodzica na szczepienia                                                                                                  Pobierz


Kwestionariusz wstępnego wywiad u przesiewowego przed szczepieniem                           Pobierz

osoby niepełnoletniej przeciw covid19


List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkol nauczycieli rodziców w sprawie                           Pobierz

szczepień nastolatków


Wniosek – stypendium szkolne                                                                                                        Pobierz


Informacja w sprawie socjalnego stypendium szkolnego                                                          Pobierz


Informacja o dożywianiu – wrzesień – grudzień 2021r.                                                                 Pobierz


AVIVA – Warianty ubezpieczenia „TWOJE DZIECKO”                                                                    Pobierz


Ogólne warunki ubezpieczenia – AVIVA                                                                                          Pobierz


Rodzicu -Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków                                 Pobierz


Rodzicu -Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku                                         Pobierz


Rodzicu -Przestrzegaj Procedur regulujących funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii       Pobierz


Rodzicu -Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną                                         Pobierz


Rodzicu Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu                                      Pobierz


Rodzicu -Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa                                                             Pobierz

obowiązują przed lekcjami i po nich


Wniosek o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego                                                            Pobierz


Informacja w sprawie socjalnego stypendium szkolnego                                                            Pobierz


Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia i stosowaniu się do procedur                                       Pobierz


Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich              Pobierz

w Gościejewie w okresie pandemii COVID-19 – od 25 maja 2020r.


Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN                                                                          Pobierz


Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN                                                                          Pobierz


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna                     Pobierz


ZASADY POSTĘPOWANIA W SARS-COV-2                                                                                     Pobierz


Procedura postępowania w przypadku chorób w Szkole Podstawowej                                    Pobierz


Wytyczne Covid 19                                                                                                                              Pobierz


Zarządzenie nr 13                                                                                                                                Pobierz


 Zgłoszenie do I klasy na rok szkolny 2021                                                                                     Pobierz


         Wniosek do Przedszkola  na rok szkolny 2021                                                                      Pobierz


         Apel do rodziców – 01.03.2020r.                                                                                                     Pobierz


         Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego                                                                             Pobierz


         Załącznik nr 1 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rekrutacji                                              Pobierz


​Załącznik nr 2 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rekrutacjiPobierz
  Zarządzenie Nr 12.2018.2019 w sprawie rekrutacjiPobierz
  Bilans jednostki budżetowejPobierz
  Inf. dodatkowa – Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoPobierz
  Rachunek zysków i strat jednostkiPobierz
  Zestawienie zmian w funduszu jednostkiPobierz