W sekretariacie szkoły  w godzinach od 9:00-13:00 są do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Proszę Rodziców/Opiekunów  o osobisty odbiór .