Informujemy, że Rada Rodziców na posiedzeniu  w dniu 30 września 2021r. ustaliła wpłatę na rok szkolny 2021/2022 w wysokości:

50 zł dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych,

40 zł dla uczniów klas I-VIII.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto RR: 86 8951 0009 3900 2075 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia/dziecka oraz klasę/oddział przedszkolny.