Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Noblistów Polskich w Gościejewie

                                     ogłasza nabór                                         

na rok szkolny 2021/2022:

dzieci do oddziałów przedszkolnych,

uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej.

 

Wnioski/deklaracje/zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły, lub www.spgosciejewo.pl w zakładce bip.