Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie

w okresie pandemii od 01 września 2020 r.